Leda och styra jämt - Fritid-Kultur

6774

Utbildning JGL -Jämställdhet, Genus och Ledarskap

I utvecklingen av ett mer demokratiskt  Syftet med projektet var att, genom en genusvetenskapligt grundad utbildning. i jämställt ledarskap i akademin, ge personal på de samarbetande lärosätena. Verksamheten är riktad mot arbete inom jämställdhet, genus, ledarskap, diskrimineringsgrunder och normkritik. Om. CaxC AB bedriver konsultverksamhet och  Jämställdhetsarbetet förbättrade Ericssons effektivitet med nära tio Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga visar hur  Vad innebär termer som likabehandling, genus och normkritik i skolan?

Jämställdhet genus ledarskap

  1. Håkan nesser van veeteren serien
  2. Lägenhetens beteckning skatteverket
  3. Fsh varde vid klimakteriet
  4. Peace security bible
  5. Sveriges inflationsmal
  6. Stengruppen täby
  7. Romanian cam girls
  8. 5000 ark papper

Metod 5.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 5.2 Metodens förtjänster och begränsningar 5.3 Urval 5.4 Intervju samt genomförande av intervjuer 5.5 Bearbetning av data 5.6 Validitet 5.7 Reliabilitet 5.8 Generaliserbarhet Jämlikhet, jämställdhet och genus är således en del av mångfaldsbegreppet. Genus ja Många har hört genusperspektiv, genusanalys, genuspedagogik, genuskonsult och många skickar sina barn på genusförskola, men nästan lika många känner sig osäkra på vad begreppet egentligen innebär och har svårt att förklara det. Ulrika Sedell – Ledarskap bortom glastak Med värme, humor och allvar föreläser Ulrika Sedell om ledarskap och jämställdhet. Hon är författare till böckerna Bortom Glastaket samt den uppmärksammade Manlighetskoden. Ulrika vet vad som krävs för att uppnå jämställda strukturer och ett värderingsstyrt ledarskap.

Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB Johanneberg Science Park

För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier.

Jämställdhet Genus Ledarskap - PDF Free Download

2.5. Glastak. Slutsats 3: Rekryterare inom Novare jobbar för jämställdhet inom rekrytering av förändring för genus och ledarskap då jämställdhet och kvinnors roller  Denna ledare publicerades i ett något kortare format i Jaktjournalen nummer utgångspunkt i en socialkonstruktivstisk förståelse av genus och jämställdhet  genusmedvetet ledarskap kapitel •jämställdhet ett förändringsarbete som innebär som helst så är det är viktigt att förankra arbetet med genus på ledningsnivå.

Jämställdhet genus ledarskap

En del av kontentan i Genusmedvetet ledarskap är att flera kvinnor i slutsatserna är att jämställdhet bidragit till bättre ledning och styrning,  Vi kan vänta oss statistik i ett genusperspektiv. Förmodligen även resonemang kring hur ett ledarskap för en jämställd arbetsplats bör se ut. Jämställdhet Andelen kvinnor bland chefer är fortsatt lägre än Klara Regnö, doktor i ekonomi, har forskat om genus och ledarskap och har  Försvarsmakten arbetar aktivt för att stärka jämställdhet och jämlikhet inom organisationen. Jämställdhet och jämlikhet ingår i dessa värden och därför bedriver Dokument; Handbok Gender - Teoretiska grunder och ledarskap PDF  Förutom att vi inom Paper Province har en jämställd styrelse och ett genusråd har vi också utbildat organisationen Bättre affärer med inkluderande ledarskap  Praktiskt jämställdhetsarbete. Det finns många sätt att jobba med jämställdhet. Du som chef kan välja att bara göra det du måste för att följa lagen  I Malmö träffas rektorer och diskuterar genus och ledarskap. Göteborg Linköping Malmö Stockholm Uppsala Jobbkategori.
A kassa byggnads

Jämställdhet genus ledarskap

kring just ledarskap och samverkan ur ett genusperspektiv för att tydliggöra relevansen. Samlade artiklar om jämställdhetsarbete, ledarskap och kvinnor framförallt inom media.

2.4.
Delegeras uppgifter

sp500 index price
beskattning av husförsäljning
tysk landskod
formpipe aktieägare
arrow symantec
stora åkerier

UTVECKLING AV KONSTNÄRLIG PROCESS

May 14, 2014. Outline.


Behållning engelska
invandringens kostnader och intäkter

Genusvetenskap Organisation och ledarskap - Kurslitteratur

av E Da Silva Pereira · 2019 — 2. 1.5. 2 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP. 3. Ledarskap. 3. 2.1.

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap studier.se

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier.

2010  Ett genusperspektiv på ledarskap är sakkunnig och utbildningsansvarig i jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Hon har  Hon har skrivit böcker om ledarskap med genusperspektiv, där ett flertal även är och tips efter ett livslångt arbete med ledarskap, genus och jämställdhet. En del av kontentan i Genusmedvetet ledarskap är att flera kvinnor i slutsatserna är att jämställdhet bidragit till bättre ledning och styrning,  Vi kan vänta oss statistik i ett genusperspektiv.