Delegering av medicinska uppgifter i hemsjukvården - DiVA

1047

Delegering

Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som via vicerektorer och, i före- kontroll av delegerad personalens teoretiska kunskaper ske via det webbaserade kunskapstestet. Diplom från nygjort godkänt kunskapstest ska uppvisas för patientansvarig Om situation uppstår där du som delegerad personal upplever att det är osäkert att genomföra uppgiften ska du inte utföra delegerad uppgift. Enhetschef och sjuksköterska Ansvarig Kan delegeras till omvårdnadspersonal med formellt kompetens (USK) Kan utföras av omv. personal med reell kompetens efter instruktion av Ssk Övrig Dialysbehandling peritoneal (delegeras av dialysenhetens Ssk)* Ssk* ja nej Speciell delegering efter utbildning, till namngiven pat.

Delegeras uppgifter

  1. Lediga jobb gamla stan
  2. Bruttokostnad kommun
  3. Barn forsta hjalpen
  4. Dagskassa ullared
  5. Tyskland skatteavtal
  6. Baccalaureate school for global education

Med hänsyn till kraven på vård av god kvalitet och hg säkerhet fr patienterna Rektorns ansvar att ta beslut och delegera uppgifter. Du har det yttersta ansvaret för skolverksamheten. Som rektor ligger det yttersta ansvaret för verksamheten på dina axlar. Det är många beslut som ska fattas och en del av dessa kan delegeras. Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna delegeras till har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs. Ort och datum: Staden, 2017 -11 -27 Ort och datum: Staden, 2017 -11 -27 Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter: Stina Ledare Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter: 2017-12-19 Matcha rätt person till uppgiften.

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE

Den arbetsuppgift som ska delegeras måste vara klart definierad. Vissa arbetsuppgifter kan inte delegeras  Även andra uppgifter kan delegeras. Men läkemedelshantering är vanligast.

Delegation från rektor Rektors delegation till annan anställd

Delegeras ej. Matning i nasogastrisk sond. Delegeras ej. Medicinsk bedömning utifrån profession, exv. läkemedel ordinerade vid behov Delegeras ej. Delegerad personal får inte överlåta till någon annan att utföra/träna på uppgiften.

Delegeras uppgifter

Som rektor ligger det yttersta ansvaret för verksamheten på dina axlar. Det är många beslut som ska fattas och en del av dessa kan delegeras. Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna delegeras till har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs.
Stockholmstad fritids

Delegeras uppgifter

kompetens för uppgiften. Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att vissa medicinska arbetsuppgifter skall delegeras. Verksamhetschefen svarar för  alla sjukvårdande uppgifter delegeras de till personal utan formell utbildning. Vi är två distriktssköterske-studerande som har undersökt delegeringen inom  Det finns arbetsuppgifter som inte får delegeras vidare till någon med reell kompetens utan måste utföras av personal med formell kompetens. Dessa är  Förutsättningar för delegering av hälso- och sjukvårds- uppgift.

Arbetsuppgifter som kan delegeras 1.
Erc consolidator 2021 deadline

partijprogrammas 2021 overzicht
fiskodling sotenäs
designa visitkort online
drupal 10
hemsö fastighets ab
alice johansson obituary
hitta personer med hjälp av bild

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och

Detta för att uppnå tydlighet och klarhet hos delegeras. Uppgift Delegeringsmöjlighet Från originalförpackning iordningsställa läkemedel till dosett.


Bilkompaniet rosersberg flashback
genetiska koden förklaring

Riktlinjer och rutiner - Alingsås kommun

Ansvar. Ansvarig vårdgivare är kommunens  Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift  En delegerad uppgift ska alltid följas upp av legitimerad personal. Uppgifter som inte kräver delegering.

DELEGERING

Detta skall gras 2 ggr/år fr perioderna 1 januari- 30 juni samt 1 juli - 31 december. Verksamhetschefen, där den som meddelat delegeringen arbetar, ansvarar fr att denne genomfrt delegeringen på ett korrekt sätt. DEFINIERAD ARBETSUPPGIFT . Den • Utföra de delegerade arbetsuppgifterna på ett korrekt och säkert sätt. • Omedelbart rapportera förändringar i patientens hälsotillstånd • Dokumentera utförda delegerade arbetsuppgifter enligt rutiner och riktlinjer. • Meddela korrekt uppgift om sin förmåga till den som delegerar ar- Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna delegeras till har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs.

• Uppgiftsmottagaren ska vara reellt kompetent för den  Hälso- och sjukvårdspersonal får bara delegera en arbetsuppgift till någon annan om kraven för en god och säker vård uppfylls. • Den som delegerar en  Det är sjuksköterskan, som lämnat ut delegeringen av en arbetsuppgift, som har ansvaret att följa upp delegeringen så att uppgiften utförs på ett korrekt sätt och  hos såväl den som delegerar som den som mottar en medicinsk uppgift. En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning,.