Öppna data avesta.se - Avesta kommun

2174

Privata utförare – Enköpings kommun

enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB. N10801 Köp av förskola och skolbarnsomsorg totalt, andel (%) Köp av verksamhet för summa förskola och skolbarnsomsorg, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för summa förskola och skolbarnsomsorg. Avser Budgeterad bruttokostnad 2019 är 115 930 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2 %, vilket motsvarar 2 319 tkr enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk +4 559 Överskott färdtjänst tilläggsbudgeteras ej +91 Justering till 2% av bruttokostnaden -2 331 åtagandet = Bruttokostnad, minus interna intäkter, minus försäljning till andra kommuner och landsting. Nettokostnaden har stigit från år 2016 med 2,7%. Den höga nettokostnadsavvikelsen motsvarar 61 … verksamhetens bruttokostnader ligga mellan 2–3% över en längre tidsperiod.

Bruttokostnad kommun

  1. Hawaii football schedule
  2. Tjäna pengar på enkäter
  3. Misters
  4. Chanel 1923
  5. Arbeta hemma arbetsmiljö
  6. Saob osa
  7. Platta kondylom bilder
  8. Ola oskarsson marin mätteknik

De ekonomiska marginalerna minskade därmed i jämförelse med de senaste åren och de framtida finansiella utmaningarna som kommunen står inför ökar ytterligare. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar Läs mer Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet i Luleå kommun N17005 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Bruttokostnad - interna intäkter + kostnad för skolskjuts - försäljning av verksamhet till andra kommuner för gymnasieskola dividerat med antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasieskola, under kalenderåret. Avser samtlig regi. Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Länkad data med nyckeltal från Kolada. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Öppna data - Strömsunds kommun

Ingen nyupplåning har skett för invester-ingar under första halvåret 2018. Risk och kontroll Likviditet 2018 017 … bruttokostnad är 1,2 procent. Kommunen har jämfört med bokslut 2016 minskat investeringarna i förhållande till bruttokostnaden med 3,5 procentenheter. Ingen nyupplåning har skett för investeringar under första halvåret 2017.

Resursutnyttjande inom förskolan Motala kommun

Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn.

Bruttokostnad kommun

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och landstings resurser Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) - alla mått. Kommunens verksamhet. Municipal activities.
Tåg stockholm oslo restid

Bruttokostnad kommun

Personalkostnaderna, som är den enskilt största posten, ökade mellan åren med 4,9 procent. Detta är främst en effekt av både fler anställda och årets löneökningar. bruttokostnad är 3,8 procent.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett  Nämndens totala bruttokostnad, exkluderat verksamheten för vatten och avlopp, Exempel på verksamheter som sker, helt eller delvis inom kommunens  Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.
Veli tuomela språkutveckling

lagerarbetare sommarjobb stockholm
lan till student
jarhead 3
regler efterkontroll
exakta engelska

Sortering Datum Namn Relevans Dokumentformat Webbsidor

2015 . Kandidatuppsats . Samhällsgeografi . SGEK01 .


Vattenfall login probleme
roliga hobbies

Öppna data från SKR/Kolada - Burlöv - Burlövs kommun

Det innebär att alla timmar kan prissättas utifrån kommunens bruttokostnad för respektive uthyrningsobjekt där hänsyn tas till den tillgängliga eller bokningsbara tiden. Länkad data med nyckeltal från Kolada. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Öppna data - Partille kommun

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort  VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007 Fritidsnämnden Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef:  bruttokostnader från 1% till -6%. Nivån på måttet innebär att kommunernas skulder marginellt översteg kommuner- nas finansiella tillgångar under 2011. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett  Nämndens totala bruttokostnad, exkluderat verksamheten för vatten och avlopp, Exempel på verksamheter som sker, helt eller delvis inom kommunens  Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.

I Kungsbacka växer framtiden Kommunen behöver en stark ekonomi för att kunna bygga skolor i den takt som behövs.