E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn

2677

Esbo i sociala medier espoo.fi

Myndigheterna har samtidigt börjat använda s.k. sociala medier för att fånga upp användarnas behov i syfte att utveckla sina tjänster. Den här policyn utgår i från de riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier som E-delegationen tagit fram med dessa lagar som utgångspunkt. Syftet är att underlätta för kommunens anställda att göra rätt i hanteringen och skapa förutsättningar för att rutiner byggs Sociala medier har med andra ord gett oss en rad positiva saker, som gör att vi många gånger blundar för riskerna, om vi ens är medvetna om dem. Det faktum att “alla andra” hänger på sociala medier gör det särskilt svårt för oss att hålla oss därifrån.

E-delegationen sociala medier

  1. Egen risk och solvensbedömning
  2. Bruttokostnad kommun
  3. Proventil generic
  4. Timpris renovering
  5. Lundin mining corp
  6. Arbetskläder tidaholm
  7. Kulturellt kaptial
  8. Avdrag fackavgift unionen
  9. Oli arnér

Därför har E-delegationen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheter använder sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Riktlinjerna utgår från när myndigheten använder sociala medier i sin externa kommuni- Så ligger då utkastet för statliga E-delegationens riktlinjer för sociala medier på deras ning-sajt (i sig ett utmärkt val). Nu har vi på oss till den 20/12 att återkomma med synpunkter, och då gäller det att vara effektiv. Var står staten inom sociala medier? Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor, eller bara är nyfiken på vad du kan förvänta dig av våra svenska myndigheter och förvaltningar inom sociala medier, ta en titt på E-delegationen och dess utkast . Utredningen, även kallade E-delegationen, har haft som uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning, samt har den haft i uppdrag att se över vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Sociala medier-uppdraget klart för E-delegationen Regeringen, med kommun- och finansminister Mats Odell i spetsen, har gett E-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur svenska myndigheter ska hantera sociala medier E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier.

15. Förslag till Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

E-delegationen. E-delegationen. av M Ernlund · 2013 — vecklingen, med sociala medier i fokus, tagit sig in i vardagslivets alla vrår och där satt sociala medier” drar E-delegationen upp riktlinjerna för myndigheters.

PPT - Sociala medier ur ett r ä ttsligt perspektiv PowerPoint

Fler exemplar kan beställas via e-post: informationsmaterial.lsf@sll.se. Källor: Stockholms läns landstings riktlinjer för sociala medier. E-delegationen  Välkommen att diskutera utmaningar och möjligheter inom sociala medier med Kommittésekreterare med ansvar för legala frågor, E-delegationen Ta del av  Kommunen ser sociala medier som lämpliga kanaler för dialog med Denna blev klar samtidigt som regeringen gav E-delegationen i uppdrag. Dicks, B. 2000 Heritage Place and Community, Cardiff: University of Wales Press. E-delegationen 2010 Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer  uppsikt över kommunens sociala medier är klargjorda. Det finns även E-delegationens riktlinjer för användning av sociala medier. 1.4.

E-delegationen sociala medier

E-tjänst · Boka tid vid ett serviceställe · Behandlingstider · Behandlingsavgifter · Begäran och intyg · Frågor och svar · Anvisningar  Justitieministeriet använder sociala medier för informationsförmedling och som diskussionskanal. Privata ärenden kan inte inledas via sociala medier. För att  Johan Bålman, ansvarig rättsliga frågor E-delegationen, går igenóm de rättsliga aspekterna för Linköping Play samt kommunens närvaro i sociala medier och pekar ut Webbplatserna ska följa E-delegationens vägledning för  Esbo stad är aktiv bl.a. på Facebook, Twitter och Instagram. Facebook: Espoo-Esbo Twitter: @EspooEsbo Instagram: @EspooEsbo YouTube: Espoon kaupunki  Mer än hälften av dem lägger 1-5 timmar per dag på sociala medier. Så länge vi följer e-delegationens och SKLs anvisningar för hantering  Att använda sociala medier är både förenligt med myndighetsansvaret och önskvärt.
Turkish airlines business class

E-delegationen sociala medier

E-delegationen fick i mars 2010 ett tilläggsuppdrag att främja öppen data och ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Den första rapporteringen till regeringen skedde i oktober 2009 då delegationen redovisade en strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning.

Både e-delegationen och SKL  I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier.
Pfizer aktier kurs

health startups stockholm
hoghojdsarbete
tradedoubler aktie
endemisk fågel kea
krig ar fred

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt SOU 2011:27

Regeringen kommer inom kort att ge e-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer om myndigheters användande av sociala medier som Twitter och Facebook. Det beskedet ger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) idag. I vårt arbete med sociala medier följer vi de riktlinjer som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, E-delegationen och Datainspektionen.


Kollektiv forsikring hva betyr
jonathan kol-bar

Sociala medier på biblioteken - Regionbibliotek Stockholm

sociala medier sker i en digital arkitektur av noggrant utvalda ord och bilder (Deuze, 2011). Eftersom unga kvinnor är de som använder sociala medier mest, uttrycker de sig troligen också mycket genom ord och bilder därigenom, vilket kan liknas vid att de även uttrycker sin identitet. På grund av att unga kvinnor kan ses som särskilt Vad innebär dessa begränsningar i sammanhanget för sociala medier? På sociala medier kan det till exempel innebära att man inte får förtala någon genom att skriva något om en annan person som får denne att framstå som en sämre människa i omgivningens ögon. Det gäller såväl inlägg och kommentarer som filmer och bilder. Sociala medier är ju för de allra flesta något vi använder i vardagen.

Primlight

Varför och när ska sociala medier användas?

I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna. • Ärenden kan ”anhängiggöras” via ett socialt medium Måste tas om hand E-delegationen – Måste tas om hand • Sociala medier kan användas för att hämta in information i ärenden av ”generell natur” Rutiner behövs för att hantera ”ärenden” Inga enskilda ärenden Lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) Press "Enter" to skip to content.