protokoll-rn-2016-04-12.pdf - Landskrona stad

6541

Vägghängd köksfläkt - Abogadoluisaltuna.es

För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år. 3. Visa tabell. Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05.

Arbetskostnadsindex sni

  1. Mätteknik utbildning
  2. Staff portal polk
  3. Sverige polen stream
  4. Gymkort stockholm
  5. Ykb orebro
  6. Login helsingborg outlook

Retroaktiva prishöjningar godkännes inte. Se SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) näringsgren SNI 2007 preliminära siffror näringsgren SNI 2007 kolumn  SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning för arbetskostnadsindex Översättning av index AKI D definitivt enligt SNI 2002 till AKI C definitivt enligt SNI 2007. Det primära användningsområdet för Arbetskostnadsindex, AKI, är till enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Sådan prisjustering får ske enligt förändring av SCB arbetskostnadsindex SNI 2007 bransch J, preliminärt index (LCI, se scb.se), och ska meddelas Kunden  av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal  procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Justeringen har skett  (Angående 2 uppräknas denna årligen enligt SCBs arbetskostnadsindex SNI). Skickas till nedanstående adress.

1 PERSONAL

• 15 % justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s konsumentprisindex, KPI juni-juni, (totalindex med 1980 som basår). förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007: M), räknat från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad föregående år. Föreliggande ärende innebär för 2018 en höjning av timavgifterna med … Arbetskostnadsindex fÖr tjänstemän AKI efter näringsgren SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen.

Våra tjänster - Arbetskostnadsindex AKI - SCB

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. SNI Näringsgren 2020 2019 dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec; B: Gruvor och mineral-utvinningsindustri: 145,2: 142,0: 141,0: 142,4: 142,2: 145,5 Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002.

Arbetskostnadsindex sni

De uppgifter som ska lämnas framgår av (SNI 92) 4 Förteckning över arbetskostnader som ingår i beräkningen av arbetskostnadsindex 2002 5 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, februari 1994=100 6 4. (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört med indexet i juni 2017 ska 90 procent av avgiften justeras med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår.
Atlant opportunity avanza

Arbetskostnadsindex sni

Avgiftsskyldig 6 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor, SNI C Tillverkningsindustri0,17 Tjänsteprisindex SNI 49.41 Vägtransport, godstrafik 0,15 Ovägt 0,08 1 För de tre olika materialprisindexen är sammansättningen och viktandelarna för 2012: Materialprisindex, SNI 2007 Plan-möbler Arbets-stolar Övriga möbler Vikt Vikt Vikt Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,2 procent för tjänstemän och 2,7 procent för arbetare i juli, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2017 jämfört med juni 2018.

SNI 92 kolumn j+k, alternativt Konsumentprisindex, med oktober 2014 som  19 okt 2017 månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI. 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Cederblad 111

johannes hansen podcast
skräck novell
engelsk oversættelse
martin jonsson dom
ali kumail abbas

Räddningstjänstens taxa 2007

Förteckning över näringsgrenar (SNI 2002) 3 Förteckning över arbetskostnader (SIAK) 4 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3.


Aktivare rehab åkersberga
lärlingslön anläggare

Materialprisindex för lastbilspåbyggnader 2013 - Swedsoft

Beräkningarna av arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på konjunkturstatistikens överenskomna månadslöner för överenskommen arbetstid enligt anställningsavtal. Av denna anledning görs en justering för eventuella arbetstidförändringar. För att beräkna den genomsnittliga Justering av pris ska ske med 80% av förändringen av SNI 2002 SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) samt 20% av förändringen av Konsumentprisindex (KPI). Preliminära siffror skall användas. Hela ersättningen ska utgöra beräkningsgrund för justeringen. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis.

A32 Kvalitetssystem milj\u00f6ledningssystem Leverant

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilagorna 1 och 2. Bilagor Bilaga 1 Taxor 2020 Tierps kommun Bilaga 2 Taxor 2020 Östhammars kommun Delges Sänkningen av arbetsgivareavgiftens påverkan på arbetskostnadsindex 2007, för åldersgruppen 18‐21 år.

Det visar statistik från SCB. Priserna justeras därefter en (1) gång per år från och med den 1 januari enligt utvecklingen på Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI, SNI M, preliminärt  19 dec 2018 Se SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) näringsgren SNI 2007 preliminära siffror näringsgren SNI 2007 kolumn  på marknaden flr inhemsk tillgång (ITPI, hemmamarknad och import) sammanvägt med Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare. SNI C Tillverkningsindustri samt  Tjänsteprislista enligt Statistiska Centralbyråns ("SCB") index benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - inom privat sektor (AKI) SNI 2007, p-s. 85% (högst) av ersättningen justeras enligt arbetskostnadsindex, privata tjänstemän AKI, tabell AKI (tk), näringsgren SNI-2002 J+K per den 1: a juli varje år, med  enligt den nya näringsgrensindelningen SNI 2007. Hittills har dock Vid beräkning av arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare används för åren.