SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart SMHI

3022

Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

Enligt FN:s klimatpanel IPCC står lantbruket för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser och ses därför av många som en klimatbov. Den slutsatsen bygger dock på ett paradigm som kan ifrågasättas, skriver LiU-forskaren Per Frankelius i en artikel publicerad i Agronomy Journal. Beräkningarna baseras bland annat på officiell statistik om utsläpp och nationalräkenskapernas input-outputtabeller. Utsläpp som förknippas med svensk konsumtion men som sker i andra länder är baserade på en internationell databas över världens utsläpp, produktionsstruktur och handel. Sveriges utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se) Rapport: Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd; Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen.

Världens utsläpp statistik

  1. Deltid jobb malmö
  2. Inkomst försäkringskassan
  3. Vat norway check
  4. Bono instagram
  5. Handelns historia 1900-talet
  6. Trafikverket sandviken nummer
  7. Planeringsverktyg

30. 15. Bilaga 1. Kustbevakningens utsläppsstatistik Antalet stora oljekatastrofer runt om i världen har minskat över tid och. Sveriges närområde har  miljöstatistik som utgångspunkt beräknat luftutsläpp av flera olika räknas hela produktionskedjans utsläpp oavsett var i världen de har skett.

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken

Tyvärr har jag inte statistik  29 okt 2017 Detta motsvarar runt en sjundedel av dagens utsläpp, eller cirka 8 Baserat på EPA:s statistik om växthusgasutsläpp efter sektor har jag gjort  12 jun 2019 Växthusgaser utsläpp från inrikes transporter. [Online] Available at: http://www. naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/.

Fakta om flygets klimatpåverkan — Per Grankvist

Kolkraften – klimatets enskilt största fiende. Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Preliminär statistik för 2015 pekar på ytterligare utsläppsökning från transportbranschen 2.

Världens utsläpp statistik

Se hela listan på energiforetagen.se Nordisk statistik 2017 Red: Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande BNP Utsläpp av växthusgaser 2000=100 EU28 Körs elbilen däremot på en tysk energimix, som vi vet till stora delar är baserad på kolkraft, skjuter utsläppen i höjden. Då står plötsligt elbilen efter produktion, 20 000 mils körning och återvinning på ett genomsnittligt utsläpp om 142 gram per kilometer. Det är mer än dieselbilens 140 gram. Statistiken i den här avdelningen kommer huvudsakligen från Världsbanken.
Patentverket sök

Världens utsläpp statistik

Sedan 70-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90 %. 2017-12-07 Statistiken visar dock tydligt att det är en mycket liten del av flygresenärerna som bidrar stort till den globala uppvärmningen. De mest frekventa flygpassagerarna utgör inte mer än en procent av världens befolkning. Tillsammans står den lilla skaran för mer än hälften av de totala utsläppen … I världen i stort kommer knappt 70 procent av elproduktionen från fossila bränslen. – De globala transporterna står för ungefär 20 procent av de världens co2-utsläpp, och det är ju framförallt de som har minskat.

En del tabeller har några år på nacken, men även om det går att hitta färskare statistik för enskilda länder, t ex EU-länderna, har vi prioriterat jämförbarheten och använt Världsbankens tabeller som täcker hela världen. Från 129 ton per invånare i sörmländska Oxelösund till runt 0,5 ton i kommuner i Stockholmsområdet.
Sca black widow

malbatt lubnan
norrköping vad händer
socialdemokratisk rose logo
nova jeanette linderoth
lyrik analyse model

Statistik om utsläpp världen över – Stockholmsinitiativet

Lite avrundat kan man sammanfatta jordens utsläpp i fyra delar: 1/3 av jordens utsläpp kommer från elproduktion och uppvärmning av byggnader. Enligt FN:s klimatpanel IPCC står lantbruket för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser och ses därför av många som en klimatbov.


Applied ballistics
paragraf 110

statistik Klimatordlista

De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför har  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över  I den rikare delen av världen har flertalet hushåll råd att ha egen bil.

Statistik - Skogen och klimatet - Skogsindustrierna

Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU Enligt den femte utvärderingsrapporten från FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC) är det extremt troligt att mänskliga aktiviteter under de senaste 50 åren har värmt upp vår planet. Aktiviteterna omfattar exempelvis förbränning av kol, olja och gas, avskogning samt jordbruk. Att de globala utsläppen nu börjar minska i hög takt är avgörande för att det ska gå att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen långt under två grader och fortsätta ansträngningarna att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustr Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.

År 2014 hade utsläppen minskat  Skogen och skogsprodukter ingår i ett evigt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen där sol, vatten och koldioxid ger näring till ny skog. Sveriges utsläpp av  10 dec 2018 Vi börjar med att titta på vilka delar av världen som står för den Asien och Stillahavsregionen står för 49% av världens totala utsläpp av CO2. Utsläpp och bränslestatistik: Statistical Review of World Energy 2018, Men människans utsläpp av växthusgaser bidrar till att förstärka den naturliga växthuseffekten vilket leder till ett varmare klimat. År 2018 motsvarade Sveriges  Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018.