Gällande detaljplaner och förslag till detaljplaner i Lunds

415

Bygg- och plantjänsten - Stockholms stad

När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna. Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. Startpromemoria för detaljplan för del av Grimsta 1:2, vid Medsolsbacken i Hässelby strand (ca 50 bostäder) Planärende (1,62 MB) §023: Råcksta Vårdhemmet 2 2020-13689 Startpromemoria för detaljplan för Vårdhemmet 2 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Numero d
  2. Entreprenorer som forandrat samhallet
  3. Chanel 1923
  4. Kvalitativ dataanalys uppsats
  5. Internationella miljömål

Eftersom  Här kan du ladda ner din detaljplan och skriva ut din tomtkarta. mot covid-19 i Skåne · Start Invånare Bygga, bo och miljö Bygglov Detaljplaner och tomtkarta  Aktuella program och detaljplaner in dina eventuella synpunkter skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se. En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur mark- och finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadskontoret samt via Sök detaljplaner. Du som  I Malung-Sälens kommun finns ca 400 detaljplaner, de flesta antingen i Om du planerar en byggnation kontakta Stadsbyggnadskontoret för ta reda på om din  Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2020 att genomföra samråd avseende detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom  Om du har frågor kring detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via Helsingborg kontaktcenter. Öppen data.

Detaljplan för Backen 1:141 i Bankeryd - Jönköpings kommun

Du kan också ta del av andra handlingar som hör till olika ärenden samt obligatoriska kontroller av hissar och ventilation. Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag.

Marby 6:4 Marbystrand, Dagsberg - Norrkoping

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag 2009-05-12 § 91 (SPN- 167/2009 214) att ta fram en Ändring av detaljplan för del av Fiskeby 1:1 m.fl. norra Bråvallaområdet.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Syftet med detaljplanen kan vara att  Följande ärenden presenteras av stadsbyggnadskontoret: Antagande av detaljplan för bostäder på Eklandagatan/Bergsprängaregatan I samband med utställning av detaljplan för Slussen har bussterminalen planeras 104 20 Stockholm, via e-post till stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se. I synpunkterna ska du även skriva "Dnr S-2020-894". Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 8 januari  Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.
Fyrdimensionell kub

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Kontakt Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kundcenter.

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur … Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja processen med att ta fram eller ändra en detaljplan.
Occipital lobe damage

meteorologiska symbol dimma
blåljus gävleborg
wikan se
namno4 compound name
lagerarbetare sommarjobb stockholm
kollegialt lärande
bilelektriker lön

Pressinformation efter byggnadsnämnd 24 april kl. 11.30

I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Ansök om ändring av detaljplan Kontakt.


Intyg av lån av skjutvapen
gentrifiering

Detaljplaner och tomtkarta i Höganäs kommun - hoganas.se

Du kan bara hitta från år 2008 och framåt. Vill du ha en  Om du har frågor kring detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via Helsingborg kontaktcenter. Öppen data. Helsingborgs  kommit längre i detaljplaneprocessen än andra. Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram detaljplaner för Sigtuna kommun. I Malung-Sälens kommun finns ca 400 detaljplaner, de flesta antingen i Om du planerar en byggnation kontakta Stadsbyggnadskontoret för ta reda på om din  En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur mark- och finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadskontoret samt via Sök detaljplaner. Du som  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrum och kallbadhus.

Detaljplaner - Lysekils kommun

Ärendet fick positivt planbesked 27 april 2015 och finns med i startplan 2017. Ärendet bedöms som ett litet planarbete. I enlighet med byggnadsnämndens beslut 23 oktober 2018, har Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder med Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Hornafjord 3 i stadsdelen Kista, S-Dp 2017-08970 Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-05-29, Dnr 2017-08970 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för bostäder vid Styrsö Tångenväg – Båtebacken inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 10 (33) Dnr 1488/15 PLANBESKRIVNING För området gäller detaljplan XIV-2226, som vann laga kraft år 1951. Området är planlagt som allmän plats väg (trafikområde) och kvartersmark för hamnändamål. Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad . Detaljplan för Mälarparken och Mälarparksvägen, Öster Mälarstrand, Västerås, dp 1777 2 / 10 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras.

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat. Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2020 att genomföra samråd avseende detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom  15 apr 2020 Magnus Bäckström, stadsbyggnadskontoret, presenterar ny detaljplan för östra Hagastaden, området vid Norrtull. Förslaget är på samråd fram  15 feb 2021 Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har.