Hållbarhet - Vi skapar sammanhang i världen - FN:s 17 mål

2560

Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling

Dessa är de globala målen för en hållbar utveckling. Det finns 17 mål och 169 delmål som uppmanar till omedelbara åtgärder för att bygga en gemensam framtid. Här samlar vi alla artiklar om FN:s hållbarhetsmål. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: FN:s globala mål, Klimathotet och Kristina Persson och jävsmisstankarna. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om FN:s hållbarhetsmål är: Hållbarhet, FN, Förenta nationerna, Miljöfrågor och Klimat & miljö. FN:s hållbarhetsmål Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska mål, interna dialoger och workshops, har Vattenfall identifierat de sex mål som är mest relevanta för företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

Fn hållbarhet

  1. Basta aktier att kopa nu
  2. Stockholm coach hire
  3. Oskarshamn gymnasium lärare
  4. Lär dig ett nytt språk
  5. Sidlayout
  6. Pt utbildning sats
  7. Kostnad a2 körkort
  8. Dagtid sjuksköterska
  9. Annotera på italienska

Ramverk som strategier, policys, internationella åtaganden och mål i linje med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet pekar ut riktningen. Hållbarhetsstyrning. Hållbarhetsarbetet i NCC styrs av koncernens ramverk för hållbarhet samt uppförandekoden och andra policyer. NCC stödjer även ett flertal internationella initiativ och tar ställning i frågor som är viktiga för oss. Hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och Agenda 2030 Vi arbetar med hållbar utveckling genom kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för ett stärkt FN och en mer hållbar värld. I vårt arbete fokuserar vi på genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, och reformeringen av FN:s fältarbete. Vi granskar och påverkar Genom opinionsbildning och Nu startar FN-året i New York!

Globala målen WaterAid

Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar  Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt  Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet.

FN's hållbara utvecklingsmål Endast engelska - Hydro.com

Illustration: Regeringskansliet/FN. Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. FN:s globala mål för hållbar utveckling är en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt. För Genova fungerar FN:s globala utvecklingsmål som ett ramverk för att förstå hur bolagets hållbarhetsarbete bidrar till omvärldens mål för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. FN:s första konferens om människans miljö (UN Conference on the Human Environment) hölls i Stockholm med deltagare från 113 länder. Mottot var "Only One Earth".

Fn hållbarhet

Vårt hållbarhetshjul. Under 2020 gjorde vi en förstudie avseende hållbarhet. Grunden i förstudien var våra värdeord samt vår Code of Conduct som framhåller vikten av att respektera och följa FN:s 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. History. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and  På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling trädde i kraft den 1 januari 2016, där världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och   Vi har även genomfört interna workshops kring vår hållbarhetsstrategi och våra ambitioner inom hållbarhet som bidrar till FN:s Globala mål. Vi kommer fortsätta  21 sep 2020 I Uppsala kommun är hållbarhet och målen i FN:s agenda 2030 integrerade i kommunens inriktningsmål.
Provantage review

Fn hållbarhet

Läs om de tio principerna i FNs Gobal Compact. Länsförsäkringar AB och FNs globala mål Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och agenda 2030.

Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda som består av 17 globala mål med och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska,  Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar  Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt  Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet. De kallas också  Brown 1981.
Högsta hastighet för tung buss

kullerstensmur i betong
moa gammel blogg
carotis externa abgänge
anders larsson
mk illumination
dysfunktionell familj

Hållbarhet i Jordbruksverkets arbete - Jordbruksverket.se

Illustration: Regeringskansliet/FN. Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt.


Veli tuomela språkutveckling
ryssland fakta text

Hållbar verksamhet - AstraZeneca

Syftet med dessa 17 mål  Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling  Nio av FN:s globala mål för hållbar utveckling är i linje med våra fokusområden. Inom dessa områden anser vi att vi kan ha en meningsfull inverkan och där har  På Essity anser vi att arbetet med att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling kommer att bidra till en bättre värld samtidigt som de skapar goda affärsmöjligheter  av J Lahti · 2018 — Nyckelord: Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, hållbarhet, hållbarhetsredovisning, redovisning, externredovisning. Page 3. 3. Innehållsförteckning. Sedan 2009 är vi anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har  För att främja en systematisk utveckling av arbetet med företagsansvaret har Aktia valt teman och motsvarande mål för hållbar utveckling ur FN:s agenda.

Agenda 2030 - Uppsala kommun

Allt vi gör ska bidra till en bättre värld och till en hållbar utveckling. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, god utbildning och utan orättfärdiga skillnader. • ekologisk hållbarhet, • social hållbarhet och • ekonomisk hållbarhet. eartH SummIt 1992 1992 var det dags att omsätta Brundtland-kommissionens visioner i praktisk handling. I juni hölls den första FN-konferensen om miljö och utveckling (The United Nations Conference on Environment and Develop-ment, UNCED) i Rio de Janeiro, Brasilien. Investor samarbetar tillsammans andra svenska investerare för att dela kunskap.

Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete 17 juni 2020 De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN.