SVENSK KLIMATOJÄMLIKHET - Oxfam Sverige

3810

Våra utsläpp måste minska med sju ton per person - Landets

Trinidad och Tobago. 33.97. Kuwait. 25.85. Se hela listan på naturvardsverket.se Summan som visas efter beräkningen gäller per person (inte hela flygplanet).

Utslapp per person

  1. Barnbidrag belopp två barn
  2. Lou utbildning stockholm
  3. Damon gant wiki
  4. Grand hotel jonkoping

Det är också ett sätt att räkna som tydligt visar skillnad i livsstil och materiell välfärd mellan olika länder. Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år som en långsiktigt hållbar nivå på utsläppen för att undvika stora klimatförändringar. Varje svensk konsumerar sig till utsläpp på 9 ton växthusgaser per år. Och för att nå de globala klimatmålen behöver utsläppen minskas – med 8 ton per person. »Det … Utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion minskar inte på samma sätt som Sveriges nationella utsläpp. Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper.

Vanliga frågor och svar - Klimatlätt - Klimatlätt Uppsala

De totala  I utsläppsfaktorerna per spenderad krona ingår den stora merparten av de utsläpp som som beräknas vara ca 2,0 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Ny statistik visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan är cirka nio ton per person och år.

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor - Mistra

De senaste åren har ökningen mattats av och förhoppningsvis ser vi en ihållande trend med minskat flygande. 2016-04-12 Utsläpp från punktkällor (avloppsreningsverk och industrier) står för ca 13 % av den totala belastningen av fosfor på vatten, se figur 15.

Utslapp per person

• De rikaste 10 procenten minskade sina utsläpp  Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor). Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person. Botkyrka kommun i  År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Snittsvensken släpper ut tio ton växthusgaser per person och år enligt statistik från Naturvårdsverket. Är mina utsläpp i Svalna jämförbara med snittsvenskens tio  Ta även hänsyn till utsläppen av kväveoxider och andra växthusgaser Sedan kommer denna summa att fördelas över antalet passagerare i genomsnitt per flyg, och anpassas Detta för att komma fram till utsläppet för vaje enskild person. Indirekta utsläpp från konsumtion, resor och importerad mat I framtiden får vi inte släppa ut mer än ett till två ton växthusgaser per person och år för att inte  Klimatutsläppen från importerad mat har nästan fördubblats sedan 1993.
Söka jobb sandviken

Utslapp per person

– Vi har väldigt höga utsläpp per person globalt sett, säger Lövin. Bland nyheterna finns också att upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur offentlig upphandling kan användas för att nå klimatmålen. Utsläppen från utrikes sjöfart har ökat kraftigt sedan 1990. Dels har frakterna av gods ökat, dels bunkrar allt fler fartyg bränsle i Sverige. Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990.

Utsläpp från elanvändningen  Utifrån utsläppsminskningsscenarierna föreslås det i rapporten att beräknade konsumtionen per person borde vara 2,5 ton koldioxid år 2030,  KLIMAT Varje svensk konsumerar sig till utsläpp på 9 ton växthusgaser per år. Och för att nå de globala klimatmålen behöver utsläppen  De utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion kallas de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och  Det låter inte så farligt - men är vi fortfarande oskyldiga om vi granskar utsläpp per person?
Bolagsinfo sverige

social network story true
ostra djurkliniken
ansluta sus swedbank
handelsbanken minlon se
nosabyskolan teknik
söders blommor gävle
uppsala universitet reell kompetens

Finlands miljöcentral > Ett nytt system för utsläppsberäkning

Hushållens totala konsumtion per capita i kronor under perioden 1998-2018 i För konsumtionsbaserade utsläpp 2008–2017 SCB 2019c. Notera att långtidsflygningar står för mer utsläpp (2,97 ton koldioxidekvivalenter per person som flyger tur och retur mellan London och  Se vad som orsakar de största utsläppen och hur olika delar av Umeå skiljer sig hälften av utsläppen – 4,5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e, per person och år. A. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk räknat som utsläpp per person klaras med mindre rening än vad som  också har höga utsläpp per person.


Bilbesiktning när_
nyab infrastruktur

Utsläpp av koldioxid per invånare - Topplistor Utrikespolitiska

Och för att nå de globala klimatmålen behöver utsläppen  De utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion kallas de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och  Det låter inte så farligt - men är vi fortfarande oskyldiga om vi granskar utsläpp per person? Hur ser utsläppen ut per capita i andra länder?

Vad är ett ton koldioxid, egentligen? - ZeroMission - Enabling

Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år.

För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. Svenskarnas utsläpp ur konsumtionsperspektivet är drygt 9 ton växthusgaser per person och år. Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 5 ton per person och år. Det är alltså väldigt stor skillnad på utsläppen beroende på vad som mäts. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.